Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: update according to 2.24 changes

...

Otevřete sekci "Služby->E-mail->SMTP" a povolte "Povolení služby SMTP". Poté vyplňte "Adresa serveru" (IP adresa brány), pokud jste v bráně neměnili port, ponechte defaultní hodnotu - port 25. Nyní vyplňte "Jméno uživatele" "Heslo", použijte údaje, které jste vytvořili pro uživatele v bráně. V případě jména uživatele je nutné vyplnit i doménu. V našem případě jsou tedy údaje SMS@gateway.com/Helios. V posledním kroku vyplňte nějaký email do políčka "Adresa odesílatele". Jelikož v tomto scénáři odesíláte SMS zprávy, není podstatné, co zde vyplníte, můžete dokonce vyplnit smyšlený email, nicméně toto políčko je povinné.

Image RemovedImage AddedKonfigurace SMS

Otevřete sekci "Služby->E-Mail->E-Mail - kartapřístup". Pro "Posílat e-mail při" nastavte "Všechny přístupy". Do pole "Obsah zprávy" vyplňte zprávu, kterou chcete odeslat při příchodu studenta do školy (zprávu vyplňte bez diakritiky). Na obrázku níže můžete vidět příklad kde jsme využili proměnou $User$ (tato proměnná bude ve zprávě nahrazena jménem studenta, který použil kartu) a $DateTime$ (tato proměnná přidá do zprávy aktuální datum a čas). Níže můžete vidět seznam dostupných proměnných:

...