Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Zařízení 2N® Access Unit  je vybaveno tlačítkem RESET.

  Pro zjištění aktuální IP adresy postupujte podle následujících bodů:

  • Otevřete zařízení a najděte tlačítko RESET

   Image Added
  • Krátký stisk tlačítka (< 1s) vyvolá pouze restart zařízení – k žádné změně konfigurace nedochází.
  • Stiskněte tlačítko RESET a držte jej stisknuté
  • Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED na zařízení (cca 20 s)

   Image Added

   Image Added

   Image Added
  • Uvolněte tlačítko RESET
  • Zařízení hlasově automaticky oznámí aktuální IP adresu.

                   Image Removed

 

 

  • Pokud uslyšíte adresu 0.0.0.0, potom to znamená, že zařízení nedostalo žádnou IP adresu od DHCP serveru.

...