Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: remove "Helios" from pictures

...

Nastavení 2N® Helios IP je v tomto scénáři velice jednoduché. Jediné, co musíte udělat, je jít do sekce Další nastavení -> Multicast a aktivovat příjem multicastu. Zde již pouze zadáte Adresu a Port, ze které chcete vysílání přijímat. Oba tyto parametry musí být shodné s těmi, které jste zadali v 2N® IP Audio Control Panel

 

Image RemovedImage Added

Jak nastavit vysílání multicast streamu do 2N® IP Audio Manager

...

Pokud při takovémto nastavení uživatel stiskne na vrátníku tlačítko rychlé volby na pozici 5 (uvažujeme šesti tlačítkový vrátník), pak dojde k odeslání multicastového příkazu pro přehrání definovaného uživatelského zvuku (upozornění na hlášení). Tento zvuk je přehráván po dobu 2 s. Po tomto čase je možné začít do vrátníku mluvit a ten bude posílat tento multicastový provoz do 2N® IP Audio Manager. Pokud chcete multicastové vysílání ukončit, stiskněte opět tlačítko rychlé volby na pozici 5.

 

Image RemovedImage Added

Zde jsou zobrazenycelé příkazy použité v pravé části obrázku:

...