Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

2) Ve webovém rozhraní LiftGate

Po přihlášení vejděte do Konfigurace -> Údržba -> Obnovení továrních hodnot:

Image Added

3) Odebráním LiftGate z Elevator Center

Pokud je vaše LiftGate aktuálně přidána do Elevator Center (EC), můžete provést obnovení továrního nastavení tak, že ji odtud jednoduše odstraníte.

Po přihlášení do EC klikněte na Devices -> vyberte svoji LiftGate -> Remove device:

Image Added