Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
titleLicence

Pro tento scénař je potřebná licence Enhanced Integration license nebo Gold. Do verze 2.34 (včetně) je třeba danou licenci/funkci nebo Gold (pokud jí obsahuje), a od verze 2.35 jsou součástí licence Gold.

Tento návod popisuje, jak volat na dvě GSM čísla z 2N IP interkomu přes GSM bránu pouze s jednou SIM kartou.

...