Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Může se zdát, že LED konektory na Wiegand rozhraní slouží pro připojení opravdové LED nicméně jejich pravý způsob použití je Vstup/Výstup se kterým se dá dále pracovat v Automatizaci.

LED OUT - slouží pro připojení s LED IN. Na výstupu je při aktivaci cca. 0.6V. Jeden z dvojice kabelů se připojí na LED OUT a druhý na GND1. V automatizaci pak použijete blok SetOuput s tímto parametrem <jméno_modulu>.<output1>

LED IN (negated) - Jeden z dvojice kabelů je připojen na LED IN(negovaný) a druhý do GND2. V automatizaci pak použijete blok SetOuput s tímto parametrem
<jméno_modulu>.<input1>

LED IN - Jeden z dvojice kabelů je připojen do LED IN a druhý na +U. Nelze ovládat v Automatizaci.

V našem příkladě používámě 2N® IP Verso, které funguje jako systém třetí strany obsahující přístupové karty uživatelů a dále 2N® Acces Unit 2.0, která funguje jako čtečka.
V automatizaci 2N® IP Verso se při akci Autentifikaci uživatele (UserAuthorized) aktivuje výstup LED OUT a pošle signál do 2N® Acces Unit 2.0. V automatizaci 2N® Acces Unit 2.0 je při přijetí signálu na vstupu LED IN(negovaný) aktivován aktivní výstup OUT na základní desce čtečky a do tohoto výstupu už je připojena opravdová LED, která svítí.

...