Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

FAQ popisuje jak provést hovor mezi 2N® Indoor Talk a Axis Door Station.  začne 2N® Indoor Talk zvonit.

Info
titleDůležité upozornění

V následujícím příkladu mají zařízení Axis Door Station a 2N® Indoor Talk nastavenou statickou IP adresu. Pro správnou funkčnost je nutné, aby zařízení měla nastavené statické IP adresy a nebo používala dynamické adresy s nastavený zámkem na MAC adresu. Pokud budou použity pouze dynamické adresy, může po čase dojít k tomu, že DHCP server přiřadí zařízením jiné adresy a nebude už dále možné provést hovor.


2N® Indoor Talk - nastavení

Na straně 2N® Indoor Talk je nutné pouze nastavit destinaci pro odchozí hovory a DTMF kód pro otevírání dveří. To lze provést v sekci Hardware->Tlačítka

...