Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

iconfalse

Tento návod popisuje, jak připojit 2N® LTE Verso do

...

LTE sítě a

...

Než začnete, je doporučeno mít založený My2N účet a zaregistrované mobilní zařízení, na které chcete volat. Jak tohoto docílit je popsáno v tomto návodu.

...

služeb My2N cloudu - 2N® Mobile Video a 2N® Remote configuration.

Info
iconfalse

Než začnete, vytvořte si prosím My2N účet podle tohoto návodu.

Table of Contents


Vložte SIM kartu do 2N® LTE Versa

Před vložením SIM karty je nutné odstranit PIN kód.
Můžete tak učinit vložením SIM do běžného mobilního telefonu. Většina telefonů má volbu odemknout SIM kartu v nastavení. 
Zde je příklad z telefonu společnosti Samsung. Pokud si nejste jisti, jak to udělat, naleznete podrobnosti v návodu k vašemu mobilnímu telefonu.  

Image RemovedImage Added

 

Registrace do LTE sítě

Po vložení SIM karty do 2N® LTE Versa můžete určit status zařízení podle chování červené LED diody pod hlavním tlačítkem.

Image Added

Význam jednotlivých signálů je popsán v následující tabulce:

Chování LED diodyVýznamPoznámka
Dioda bliká bliká po zapnutí2N® LTE Verso se připojuje k LTE síti běžný stav
Diode je vypnutá2N® LTE Verso je připojené do datové sítě 
Diode svítí po dobu 5ti sekund

Chyba SIM karty (SIM karta není vložena, PIN kód aktivován,

nebo není žádné pokrytí LTE sítě)

Po 5ti sekundách je znovu zahájen pokus o připojení a LED dioda se znovu rozbliká.
Diode pouze blikáSignál LTE je příliš slabý

Zkontrolujte pokrytí LTE signálem v dané oblasti. Případně použijte externí anténu.

Upozornění - nelepte externí anténu na kovový povrch!

Pokud je vaše 2N® LTE Verso připojeno k síti, můžete poslat na  

SMS Příkazy

       2N® LTE Verso má implementovanou sadu SMS příkazů, která slouží pro zjištění stavu zařízení a pro nastavení základních parametrů.

Pošlete mobilní číslo vaší SIM

...

karty SMS ve formátu state pwd=

...

<password>  a interkom odpoví zprávou obsahující informace o síti a úrovni signálu. 

...

 

 

Registrace 2N® LTE Versa do My2N cloudu - služba 2N® Mobile Video

SMS příkazem

Pošlete SMS ve tvaru set pwd=<password> my2nid=<Vaše My2N ID>  pro zaregistrování vašeho 2N® LTE Versa k vaší My2N Sitě v případě, že nemáte My2N Security code. 

        Vaše My2N ID naleznete zde:

Image Added

 

Váš interkom se automaticky objeví ve vašem účtu a vy jeho přidání pouze potvrdíte.   

Image AddedVíce podrobností o SMS příkazech najdete v manuálu.


Security kódem

      Ve vašem My2N účtu jděte přejděte do Site (lokace), do které chcete interkom přidat, a následujte tyto kroky:

 1. V sekci Settings vyberte Where to call from.
  Image Modified
 2. Vyberte 2N IP Intercom.
  Image Modified
 3. Vyberte Add new intercom.Image Removed
   Vyplňte sériové číslo a My2N Security Code. Pokud nemáte My2N Code, použijte postup uvedený výše. 
  Image Modified
  Sériové číslo a My2N Security Code najdete přiložené v balení.

  Security Code

 4. Interkom se během několika minut zaregistruje.
  Image Modified
 5. Mezitím můžete přidat zařízení (nebo více), která budou volána po stisknutí tlačítka.

Image Modified

 

 

Nyní můžete zavolat na mobilní zařízení stisknutím tlačítka na interkomu. Tímto jste dokončili základní nastavení.

 

 

 

Registrace 2N® LTE Versa do služby 2N® Remote Configuration

Info

Vzdálená konfigurace (Remote Configuration) je nástroj, který vám umožňuje plně konfigurovat 2N® IP a LTE intercomy a Access Unity přes My2N portál.

Pro přístup do konfiguračního rozhraní interkomů je zapotřebí pouze internetového připojení.

...

Aby bylo možné dále konfigurovat 2N® LTE Verso, je zapotřebí zařízení přidat do vzdálené konfigurace:

 

 1. V sekce Remote configuration vyberte Add Device.
  Image Modified
 2. Vyberte vrátník interkom 2N® LTE Verso, který byl v předchozích krocích přidán do My2N clouduslužby Mobile Video.
  Image Modified
  Image Added
 3. Potvrďte volbu.
  Image Modified
 4. Klikněte na Configure, přihlašte se a vstupte do konfiguračního prostředí.Image Modified
  Image AddedNyní máte plný přístup k nastavení interkomu 2N® LTE Verso. 

   

  Info
  titleUpozornění

  Uživatelé vytvoření v účtu My2N a nastavení tlačítek je synchronizováno jsou synchronizováni s My2N cloudem a změny na těchto položkách se musí provádět v My2N účtu.

  V interkomu by došlo k jejich přepsání.  

 

 1. Pokud chcete použít manuální nastavení, postupujte podle tohoto FAQ.