Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Detailní popis vzniklého problému a situaci, ve které se projevuje.

 2. Aktuální konfiguraci zařízení . Soubor config.xml stáhnete přes webové rozhraní stáhnete pomocí tlačítka Download v sekci Configuration - postup je zřejmý z níže uvedených obrázků.

  Poznámka:  Než ohlásíte problém, prosíme prvně vždy otestujte problém s nejnovější verzí FW, kterou stáhnete na našich webových stránkách www.2n.cz
 3. Informaci o verzi firmwaru a výrobní číslo.

 4. Ověřte správnost a dodržení síťových požadavků popsaných zde:
  Síťové požadavky - Jakou LAN/Wi-Fi infrastrukturu potřebuji?

 5. Připojte také popis síťové topologie, nastavení NATu, použité IP adresy, atd.

...