Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Stiskněte tlačítko RESET
  2. Vyčkejte, než se současně rozsvítí červená a zelená LED (cca 20 s)
  3. Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s)
  4. Vyčkejte, než zelená LED zhasne a opět se rozsvítí červená LED (cca dalších 5 s)
  5. Vyčkejte, než červená LED zhasne (cca dalších 5 s)
  6. Uvolněte tlačítko RESET

  Stavové LED jsou dostupné po deinstalaci zadního krytuviditelné v otvoru vedle tlačítka RESET.

Image RemovedImage Added