Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: update for all intercoms without EVL
Info

Toto FAQ platí pro všechny 2N® IP Interkomy, ale bylo psáno především pro 2N® IP Basekde není aktivní Enhanced Video Licence. Testovaný firmware: 2.23. IP adresa testovaného interkomu byla 192.168.50.34133

Možné scénáře

  1. Máte 2N® IP Base a interkom bez aktivní Enhanced Video Licence a chtěli byste ho integrovat do NVR nebo VMS systémů třetích stran. Prvním řešením , které vás u zařízení jako je toto napadne, je ONVIF, ale protože 2N® IP Base nepodporuje licence, které povolují by obvykle bylo použití ONVIFu, ale protože toto by vyžadovalo Enhanced Video Licenci, která povoluje RTSP streamování a ONVIF, tak to tak ho není možné použít, dokud si tuto licenci nekoupíte.
  2. Nebo byste se jen rychle chtěli podívat, kdo je před vaším interkomem z vašeho webového prohlížeče?

...

K obrazu z kamery se můžete dostat volně bez jakéhokoliv ověření. Abyste toho docílili, stačí změnit tyto dvě hodnoty na Nezabezpečené (TCP) a Žádná.
Image RemovedImage Added

Zabezpečený přístup ke kameře

Pokud byste k obrazu z kamery chtěli přistupovat zabezpečeně, což je vždy doporučeno, tak nechte nastavení na výchozích hodnotách: Zabezpečené (TLS) a Digest. Potom si zvolte jeden z účtů, povolte ho a vyplňte Uživatelské jméno a heslo dle vašich preferencí, následně pak v Uživatelských právech povolte Přístup ke kameře.

Image RemovedImage Added

Jak si zobrazit obraz z kamery?

...

Pokud nedostáváte požadovaný počet snímků za sekundu, nebo byste chtěli ušetřit na datovém toku při zachování vysokého rozlišení a snímcích za sekundu, tak můžete změnit výchozí nastavení JPEG komprese na 50.

Image RemovedImage Added

Kde si zobrazit obraz z kamery?

...

Nejjednodušší způsob, jak si zobrazit obraz z kamery, je přes webový prohlížeč. Vložte výše uvedený řetězec do adresního řádku ve vašem prohlížeči. V závislosti na tom, zda jste zvolili zabezpečený přístup ke kameře, nebo ne, budete dotázáni k vložení přihlašovacích údajů, které jste vyplnili u HTTP API účtu.

Image RemovedImage Added

Po chvilce se vám v prohlížeči ukáže obraz z kamery.

Image RemovedImage Added

VLC media player

...

Po kliknutí na Ok se zobrazí obraz z kamery.

Image Modified

NVR a VMS systémy

Stejný řetězec vám zpřístupní obraz z kamery v jakémkoliv NVR nebo VMS systému, který to podporuje.