Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

{"data":[
 translation,
 translation,
    ...
 translation

]}

Kde translation je proměnná reprezentující příslušný textový řetězec například:

...

  • key – klíčové textové návěští
  • hint – udává význam názvu
  • Value – samotný název 

...

V tomto FAQ bude změněn následující řetězec:

  • původní řetězec: {"android_title_ext_ring_enabled":{"hint":"External ringing notification","value":"External ringing notification"}}
  • upravený řetězec: {"android_title_ext_ring_enabled":{"hint":"External ringing notification","value":"Externi notifikace zvoneni"}}

...

Po přeložení veškerých potřebný řetězců je nutné soubor uložit pod názvem translationMap.json a vložit jej opět na SD kartu. V názvu souboru nesmí být žádný další znak, jako například translationMap-cs.json. Po vložení SD karty do 2N® Indoor Touch jednotky je nutné jít do složky SD karty a kopírovat upravený lokalizační soubor.

...