Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

{"data":[
 translation,
 translation,
    ...
 translation

]}

Kde translation je proměnná reprezentující příslušný textový řetězec například:

...

  • key – klíčové textové návěští
  • hint – udává význam názvu
  • Value – samotný název 

 

Důležité

 

Info
titleVarování

Část řetězce KEY se nesmí měnit pro zajištění správné funkce.

Měnit lze pouze část VALUE popřípadě HINT.

 

V tomto FAQ bude změněn následující řetězec:

...