Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zkontrolujte příchozí routing. Pravděpodobně máte ISDN linku typu A (MSN) a v příchozím routeru nemáte nastaveno "počet číslic za" na 0.

Faq_zapati