Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pokud se nedaří navázat spojení mezi 2N® Xapi Server a bránou 2N® VoiceBlue Next, pak upravte následující v konfiguračním souboru následující omegasrv.ini.

Tento soubor se nachází v C:\UsersUZIVATEL\AppData\Roaming\2N TELEKOMUNIKACE\XAPI Server\omegasrv.ini (Windows Vista a 7) nebo v instalačním adresáři Xapi Serveru (Windows XP).

...