Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zkontrolujte, že zda máte v bráně nejnovější firmware (sekce ke stažení) a následující nastavení:

...