Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Jednotlačítkový 2N Helios 2N® Analog Vario je speciální verze 3-tlačítkové varianty, kde je použito prostřední tlačítko
  • Telefonní číslo se do jednotlačítkového 2N Helios jednotlačítkového 2N® Analog Varia naprogramuje pomocí parametru 02x*cislo*

...