Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

IP adresu

...

IP adresu je možno změnit jen za pomoci sériového kabelu, či USB kabelu. Není možno to provést za pomoci TCP/IP spojení.

...