Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: update according to 2.24 changes

...

Pokud Váš 2N® IP Interkom nepřenáší video (neposílá jej při hovoru do IP telefonu či jiného zařízení), tak si nejprve zkontrolujte nastavení kamery v konfiguračním (webovém) menu vrátníku, a ověřte, zda vidíte obrázek z kamery Vašeho interkomu. Toto je znázorněno na níže uvedených obrázcích - jedná se o webové rozhraní pro FW 2.6.0 a novější. Máte-li starší verzi FW, proveďte nejprve upgrade na nejnovější verzi FW, která je dostupná na stránkách www.2n.cz v sekci "Produkty" u daného produktu!

 

Image RemovedImage AddedPokud jste přes webové rozhraní obrázek z kamery viděli, potom proveďte následující kroky:

...

  • V konfiguračním menu nastavte rozlišení "CIF" (Služby - Telefon - Video)

Image RemovedImage Added

...