Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Jak můžu povýšit firmware ve 2N® VoiceBlue Lite?

K nahrání nového firmwaru je potřeba použít sériový nebo USB kabel. Není možné provést upgrade dálkově přes TCP/IP spojení. Poté co spojíte bránu s konfiguračním nástrojem, klikněte na menu firmware/licence. V sekci firmware vyberte váš soubor s koncovkou hex a poté klikněte na „Aktualizace firmware".

Faq_zapati