Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Zadejte nižší hodnotu času expirace registrace v SIP parametrech. Poté se překladové tabulky udrží aktuální za pomoci RIGISTER REGISTER žádostí.

Faq_zapati