Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
titleInfo

Toto FAQ popisuje jak funguje protokol P100 pro zařízení 2N® Lift1 and 2N® Lift8. Níže najdete popis toho, jak signalizace funguje a popis jednotlivých alarmů.

Struktura paketu

Níže najdete tabulku, která popisuje, jak vypadá paket protokolu P100 a jakých hodnot můžou nabírat jeho jednotlivé části.

...

Kontrolní součet je součet typu alarmu, délky dat a všech znaků v poli dat.Výsledek je převeden na hexadecimální formát a vložen jako kontrolní součet o dvou znacích (00h-FFh)

Signalling

Signalizace je realizována pomocí DTMF. Standardní délka tónu je 100 ms +/- 5 ms. V případě zařízení 2N® Lift1 toto může být upraveno v rozmezí 60 - 140 ms. Paremetr pro úpravu této hodnoty je zobrazen na obrázku níže.

 

Tóny používané pro data

Toto jsou hodnoto používané pro políčko dat.

...

14          = DTMF *
15          = DTMF #

Ovládací tóny pro signalizaci pomocí protokolu P100

Níže je popsáno, který tón signalizuje který stav.

Start = DTMF D
Potvrzení = DTMF A
Opětovné vysílání = DTMF C

Typy alarmů

Alarm s hlasovou komunikací

...