Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
titleInfo

Toto FAQ popisuje, jak nastavit DHCP/Statickou IP adresu výtahového komunikátoru 2N® Lift IP LiftIP. Existují dva způsoby, jak toto nastavit. První způsob je přes hlasové menu komunikátoru 2N®Lift IPLiftIP. Nicméně hlasové menu Vám pouze umožní přepnout mezi DHCP nebo statickou IP adresou. Druhý způsob je pomocí servisního nástroje 2N® Lift IP LiftIP Service tool. Tento nástroj Vám umožní přepínat mezi oběma módy a v případě statické adresy i editovat.

...

 Nejprve je nutné připojit se k zařízení. Otevřete servisní nástroj 2N® Lift IP  LiftIP Service tool a na horní liště zvolte Zařízení->Připojit zařízení.

...

Nyní se připojte k zařízení, pokud neznáte jeho IP adresu, využijte FAQ Jak zjistit IP adresu výtahového komunikátoru 2N® Lift IPLiftIP. Vyplňte adresu zařízení, heslo (defaultní je 2n) a klikněte na připojit.

...