Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
titleInfo

Toto FAQ popisuje jak zjistit neznámou IP adresu zařízení 2N® Lift IPLiftIP. Zjištění adresy je možné dvěma způsoby, oba způsoby jsou popsány níže. Prvním způsobem je akustické oznámení IP adresy pomocí hlasového menu. Druhá možnost zjištění IP adresy zařízení 2N® Lift IPLiftIP je pomocí servisního nástroje 2N® Lift IP LiftIP Service Tool, který obsahuje síťový skener zařízení 2N® Lift IPLiftIP.

Zjištění IP adresy pomocí hlasového menu

...

Druhá možnost zjištění neznámé IP adresy je poměrně jednoduchá. Otevřete Servisní nástroj 2N® Lift IP LiftIP Service Tool. Na horní liště zvolte Zařízení->Připojit zařízení.

...