Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Nyní se připojte k zařízení, pokud neznáte jeho IP adresu, využijte FAQ Jak zjistit IP adresu výtahového komunikátoru 2N® Lift IP. Vyplňte adresu zařízení, heslo (defaultní je 2n) a klikněte na připojit.

Nyní jděte do sekce sekce Konfigurace->Parametry->VoIP nastavení anastavení.Zde můžete podle potřeby povolit nebo zakázat DHCP klienta (0 zakázán, 1 povolen). Pokud je DHCP klient vypnut, můžete zde také editovat IP adresu, bránu a masku a dále VoIP nastavení. Po ukončení editace klikněte na Zapsat do zařízení.

Image Modified