Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
titleInfo

Toto FAQ popisuje, jak nastavit DHCP/Statickou IP adresu výtahového komunikátoru 2N® Lift8. Nutnou podmínkou pro toto nastavení je přítomnost 2N® VoIP module v zařízení. Pro nastavení je potřeba použít servisní nástroje 2N® Lift8 Service tool. Tento nástroj Vám umožní změnu IP adresu, popřípadě vypnout/zapnout klienta DHCP. V továrním nastavení je DHCP klient povolen.

Zjištění IP adresy

Pokud je 2N Lift8 připojen do sítě, kde se nachází DHCP server, bude mu automaticky přiřazena IP adresa. Tu lze ověřit pomocí servisních nástrojů, popřípadě pomocí hlasového menu. Pomocí hlasového menu pouze za předpokladu, že jsme zařízení již jednou konfigurovali a známe číslo kam zavolat anebo za použití jednotky ve strojovně 2N Lift8 Audio Unit - Machine Room.

...

 2) 2N Service Tool: Po propojení PC s centrální jednotkou pomocí USB kabelu a připojení k zařízení, lze v práve části vidět stav zařízení a jeho IP adresu

Přepnutí mezi DHCP/Statickou IP adresou a nastavení adresy pomocí servisního nástroje

 Nejprve je nutné připojit se k zařízení. Otevřete servisní nástroj 2N® Lift8 Service tool a na horní liště zvolte Zařízení->Připojit zařízení.

...