Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info
titleInfo

Toto FAQ popisuje, jak nastavit DHCP/Statickou IP adresu výtahového komunikátoru 2N® LiftIP. Existují dva způsoby, jak toto nastavit. První způsob je přes hlasové menu komunikátoru 2N® LiftIP. Nicméně hlasové menu Vám pouze umožní přepnout mezi DHCP nebo statickou IP adresou. Druhý způsob je pomocí servisního nástroje 2N® LiftIP Service tool. Tento nástroj Vám umožní přepínat mezi oběma módy a v případě statické adresy i editovat.

Přepnutí mezi DHCP/Statickou IP adresou pomocí hlasového menu

Dlouhým stiskem (3 s) tlačítka MENU/SELECT se dostanete do systémového hlasového menu. Zařízení začne přehrávat hlášení „Systémové hlasové menu. Ukončit menu můžete tlačítkem BACK." Pokud je zjištěna chyba, přehraje se číslo chyby. Pokračuje se přečtením aktuální IP adresy, DHCP a obnovením továrního nastavení. Kde se tlačítko MENU/SELECT nachází je zobrazeno na obrázku níže.

...

Pro další informace o hlasovém menu prosím otevřete kapitolu 2.6 uživatelského manuálu.

Přepnutí mezi DHCP/Statickou IP adresou a nastavení adresy pomocí servisního nástroje

 Nejprve je nutné připojit se k zařízení. Otevřete servisní nástroj 2N® LiftIP Service tool a na horní liště zvolte Zařízení->Připojit zařízení.

...