Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Druhá možnost zjištění neznámé IP adresy je poměrně jednoduchá. Otevřete Servisní nástroj 2N® Lift IP Service Tool. Na horní liště zvolte Zařízení->Připojit zařízení.

Image Modified

Nyní stačí pouze přepnout na Skener a ten Vám zobrazí dostupná zařízení v sítí. Dvojitým poklepáním na zařízení ve skeneru je možné se k zařízení rovnou připojit.

Image Modified