Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

ati3                                                                                                   - Kontrola verze FW

Počítání pulzů na vstupu S0

at^scpulse1="start"                                                                              - povolení počítání pulzů na vstupu 1.

...

at^scdata="get_oldest",50
^SCDATA: "AMS",1461340261,12091,"AIN_DIN",1,0,"","131"                   - výsledky z portu 1    
^SCDATA: "AMS",1461340381,12093,"AIN_DIN",1,0,"","228"                   - výsledky z portu 1
^SCDATA: "AMS",1461340441,12094,"AIN_DIN",1,0,"","234"                   - výsledky z portu 1
^SCDATA: "AMS",1461340681,12098,"AIN_DIN",2,0,"","21"                     - výsledky z portu 2

 

Analogová hodnota na vstupu IN

před měřením proveďte kalibraci vstupů jednotky 2N® SmartCOM PRO      - Vstupní obvody - kalibrace

...

^SCDATA: "AMS",1464185221,7117,"AIN_DIN",2,0,"","848"                       - výstupní hodnota z A/D převodníku pro vstup 2

 

Logická hodnota na vstupu

před měřením proveďte kalibraci vstupů jednotky 2N® SmartCOM PRO         - Vstupní obvody - kalibrace

...

^SCDATA: "AMS",1464186301,7155,"AIN_DIN",3,0,"","1"

 

Jednorázové vyčtení hodnot bez uložení do paměti jednotky 2N® SmartCOM PRO (direct_read):

AT^SCAMS="DIRECT_READ",128,"AIN_DIN","1/ADC/CAL"                    - vyčtení aktuální hodnoty na vstupu IN1, výsledkem je kalibrovaná hodnota (rozmezí 0-100)

...