Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Toto FAQ popisuje, jak používat na zařízení 2N® Indoor Touch HTTP API a jak jej nakonfigurovat. 2N® Indoor Touch HTTP API je aplikační rozhraní navržené pro správu vybraných 2N® Indoor Touch funkcí pomocí HTTP příkazů. Umožňuje integraci s produkty třetích stran jako domácí automatizační, bezpečnostní a monitorovací systémy, atd.

Info
titlePožadavky
 • 2N® Indoor Touch FW verze 2.0.3 či vyšší
 • Pro některé funkce je požadován 2N® Indoor Touch HW verze 4

 Typy&Triky pro začátek

 • V manuálu najdete všechny příkazy, které můžete konfigurovat pomocí HTTP API jednotky 2N® Indoor Touch.

  Info
  titleManuál

  https://wiki.2n.cz/hseit/api/latest/cs/4-http-api

 • Komunikace je provedena pomocí HTTPS protokolu, který běží na protokolu 443. Autentifikace vyžaduje nejdříve přihlašení pomocí jména a heslo. 

 • Uživatelé potřebují HTTP API licenci. Bez licence nebude HTTP API fungovat. Objednávací číslo je 91378395.

 

Jak použít HTTP API na 2N® Indoor Touch

 1. Existují dvě možnosti, jakým způsobem se dá k HTTP API přistoupit. Je možné použít vlasní aplikaci či jakýkoliv webový prohlížeč.
 2. Pro demonstraci je použita aplikace Postman. V prvním případě se uživatel autentizuje pomocí příkazu login metodou PUT a dále pak používá příkazy pomocí metody GET. 3. Druhou možností je webový prohlížeč. Přihlašte se do 2N® Indoor Touch, použijte pro přihlášení Vaše uživatelské jméno a heslo. Toto je důležité pro Vaši autentizaci. Bez přihlášení nebude HTTP API fungovat. Pro více informací prosím přejděte na tento manuál. https://faq.2n.cz/display/ICUAPI12CZ/4.1+Interface 4. Po autentizaci je možné využít HTTP API. Struktura příkazů musí být zachovat, tedy https://<IP>/api/v1/<subsystem>?<parameters>

  • IP je IP adresa 2N® Indoor Touch
  • <subsystem> je označení části systému, kterou bude chtít klient ovládat
  • <parameters> jsou upřesňující argumenty dotazu

          Příklad:  https://192.168.50.183/api/v1/maintenance/resetdevice

          Výsledek:  {

                           "data":{}

                         }