Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: update according to 2.24 changes

...

V prvním kroku je nutné provést konfiguraci v sekci Onvif. Nezapomeňte, že protokol Onvif je licencován a pro jeho plnou funkcionalitu je nutné mít licenci "enhanced video" pro 2N® IP Interkomy. Nastavte parametr discovery mode na Discoverable a vytvořte uživatele s úrovní přístupu "Administrator".  Jako jméno a heslo jsme pro toto FAQ zvolili ONVIF/ONVIF
Image RemovedImage Added

Povolte RTSP server a vyberte kodek. Image Removed

 

Ujistěte se, že je povolen parametr UDP Unicast enabled.Image Removed

Image Added

Jak nastavit Milestone VMS systém

...

Nyní nahráváte video z kamery na vaše úložiště. Pokud chcete záznam přehrát, otevřete program Xprotect Smart Client a jděte do sekce "Playback" vyberte kameru a poté je možné ovládat záznam pomocí přehrávacího panelu na spodku obrazkovky (Přehrát, Pausa, Stop, Přetáčení, Rychlost atd.)

 

Faq_zapati