Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: delete info boxu

...

Obnovení výchozího nastavení vymaže případný nahraný licenční klíč. Je vhodné si ho tedy uschovat zkopírováním na jiné úložiště pro pozdější potřebu.

 

Info
titleInfo

V některých situacích se může stát, že interkom se ocitne v nějakém hazardním stavu a zdá se jako vadný. Nicméně toto může být způsobeno nějakým problémem s pamětí, stavem některého z watchdogů atd., v těchto situacích často pomůže HW reset pomocí reset tlačítka. Toto je obecný krok, který po Vás technická podpora bude chtít provést pokaždé, když požádáte o RMA! 

2N® IP Vario

  1. Vypněte 2N IP vario®.
  2. Nasaďte propojku do pozice pro uvedení do výchozího nastavení (u modelu 535v1 a 535v2 s displejem přepněte spínač na displeji do pozice F_RES).
  3. Zapněte 2N IP vario®  a vyčkejte na zvukovou signalizaci potvrzující start.
  4. Vypněte 2N IP vario®.
  5. Odstraňte propojku z pozice pro uvedení do výchozího nastavení (u modelu 535v1 a 535v2 s displejem přepněte spínač na displeji do pozice NORMAL).
  6. Zapněte 2N IP vario® .

...