Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Obecné kroky před podáním žádosti o RMA

...

Některá z funkcí nefunguje

Má vaše zařízení poslední vydání FW?

Pokud se Vám zdá, že nějaká z funkcí nefunguje, zkontrolujte prosím, zda je ve Vašem zařízení aktuální FW verze. FW verzi můžete zkontrolovat v sekciIf you think that some of the feautures does not work, then please check whether your device has the latest FW version or not. You can check FW version in section  "Systém->Údržba->Systém->Verze firmware".

 

Jakmile zkontrolujete verzi FW ve svém zařízení, jděte prosím na stránky 2N (http://www.2n.cz/cz/produkty/interkomove-systemy/ip-interkomy/) vyberte model Vašeho interkomu a jděte do sekce "Ke stažení->Firmware" a zde zkontrolujte, jestli není k dispozici novější verze. Pokud je, stáhněte ji prosím a proveďte upgrade Vašeho zařízení v sekci "Systém->Údržba->Aktualizovat Firmware".

...

Kamera nebo rozšiřující modul nefunguje, co můžu dělat? 

 • Pokud nefunguje cokoliv, co je připojeno k desce interkomu pomocí kabelu, potom prosím vždy zkontrolujte připojení. Například v případě 2N® Helios IP Verso pokud máte náhradní bus kabel pro připojení modulů, vyzkoušejte ho.

...

 •  Pokud máte možnost vyzkoušet modul s jiným interkomem, proveďte prosím také tento test pro zjištění, zda je chyba na straně modulu nebo interkomu. Toto platí pro všechny interkomy z rodiny 2N® Helios IP.

...

 •  Pokud nic z tohoto nepomůže, můžete ještě zkusit provést HW rest Vašeho zařízení (různý postup pro všechny modely, je popsáno v tomto FAQ).

Interkom se restartuje při aktivaci zámku, co můžu dělat? 

 • Pokud se interkom sám restartuje pokaždé, když se pokusíte otevřít dveře, potom je napájecí zdroj (POE nebo externí 12V zdroj) příliš slabý. Interkom disponuje watchdogem, který zařízení restartuje pokaždé, když napájení nestačí pro provoz interkomu a sepnutí zámku ve stejný moment, aby se zabránilo poškození interkomu. Vyzkoušejte prosím silnější zdroj nebo použijte nízkoodběrový zámek. 

Interkom nedostává IP adresu z DHCP serveru, co můžu dělat?

 • Mějte prosím na paměti, že v defaultním stavu je interkom v DHCP módu. Pokud tedy interkom nedostane adresu od DHCP serveru, zkontrolujte prosím Vaši síťovou infrastrukturu a vyzkoušejte, zda ve stejném portu dostane adresu z DHCP serveru jiné zařízení. 
 • Můžete také jednoduše ověřit IP adresu interkomu tak, že pětkrát stisknete tlačítko rychhlé volby. Detailnější popis této procedury najdete v tomto FAQ (IP adresa - Jak zjistit IP adresu 2N®

...

 • IP Interkomu). 
 • Také můžete pomocí tohotu tlačítka přepínat mezi statickou adresou a DHCP módem. Postup je úplně stejný, pouze je nutné tlačítko zmáčknout 15x. Po přepnutí je defaultní statická adresa 192.168.1.100. Pokud bude možné se připojit k zařízení na této statické IP adrese, potom je problém s DHCP ve Vaší síti. Pokud nic z toho nepomůže, vyzkoušejte prosím HW reset.

Interkom ztrácí připojení k síti, co můžu dělat?

 • Zkontrolujte prosím kabel a také vyzkoušejte jiný. Vyzkoušejte interkom v jiném segmentu Vaší sítě nebo s jiným síťovým zařízením (jiný switch, POE injektor atd.)

Jak provést HW reset interkomu 2N® Helios IP 

V některých situacích se může stát, že interkom se ocitne v nějakém blíže nespecifikovaném hazardním stavu a zdá s pohledu uživatele se může jevit jako vadný. Nicméně toto může být způsobeno nějakým problémem s pamětí, stavem některého z watchdogů atd., v těchto situacích často pomůže HW reset pomocí reset tlačítka. Toto je obecný krok, který po Vás technická podpora bude chtít provést pokaždé, když požádáte o RMA! Jak HW factory reset provést je popsáno v tomto FAQ Jak provést HW reset na interkomu 2N® Helios IPTovární nastavení - Jak uvést 2N® IP Interkom do továrního nastavení?

Jak popsat závadu na interkomu 2N® Helios IP 

...