Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: update according to 2.24 changes

...

 1. V prvním kroku jděte do sekce "Adresář->Uživatelé" a vyplňte "Telefonní číslo" ve formátu "sip:ip_adresa_telefonu" (v našem příklade sip:192.168.1.2).

                                                             firmware 2.24.0 a novější:
  Image AddedImage Added
 2. V dalším kroku jděte do sekce "Služby->Streamování->JPEG" a povolte "Aktivovat JPEG video hovorem" pro aktivaci videa před vyzvednutím.
  Image RemovedImage Added
 3.  Nyní je nutné povolit HTTP API pro kameru, aby bylo telefonu umožněno stahovat video. Jděte do sekce "Služby->HTTP API" a "API kamery" nastavte na "Nezabezpečeno" a "Žádný".
  Image RemovedImage Added
 4. V tomto kroku nastavte interkomy na automatické vyzvedávání příchozích hovorů. Toto provedete v sekci "Služby->Telefon->Hovory". Proveďte nastavení podle obrázku níže. Image Added

  Image Removed

 

Jak nastavit přímé volání na telefonu SNOM 760

...

 1.  V prvním kroku můžete volitelně změnit "Telefonní číslo (ID)" v sekci "Služby->Telefon->SIP 1". Defaultně je hodnota 111 a v dalším kroku je nutné ji vyplnit ve webovém rozhraní telefonu SNOM.
  Image RemovedImage Added

 2. V druhém kroku jděte ve webovém rozhraní telefonu SNOM do sekce "Operation->Directory" a do kolonky "Number" vyplňte číslo z prvního kroku (zde je to 111). Do kolonky "Action-Url" vyplňte "http://ip_address_2N® IP Interkomu/enu/snom820-video.xml"

...

 1. Stále ve stejné sekci vyberte "Action URL" a vyplňte URL "http:// ip_adresa_interkomu/enu/lockstate.xml.p?lock1state=1"

 2. V druhém kroku je nutné vypnout zabezpečení pro API zámku. Jděte do sekce "Služby->HTTP API" "Switch API" nastavte na "Nezabezpečený" a "Žádný".
  Image RemovedImage Added

Faq_zapati