Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Info

Toto FAQ popisuje, jak nastavit CUCM 11 a interkom 2N® Helios IP interkom , aby bylo možné interkom připojit jako stanici. První část popisuje konfiguraci CUCM 11. Dozvíte se, jak vytvořit uživatele, telefon a přidat linku tomuto telefonu. Druhá část ukazuje, jak zaregistrovat interkom 2N® Helios IP interkom k vytvořené stanici na CUCM 11.

Jak nastavit CUCM 11

Jak přidat uživatele

Nejdříve musíte vytvořit uživatele. Vytvořte nového uživatele kliknutím na Add New v sekci User Management->End User.

...

Obrázky níže ukazují zbytek konfigurace pro tuto sekci. Vše je v defaultních hodnotách.

Jak přidat zařízení

V tomto kroku musíte vytvořit nové zařízení (telefon). Vytvořte nové zařízení kliknutím na Add New v sekci Device->Phone.

...

Nyní je nutné nakonfigurovat právě vytvořené zařízení. Vyplňte MAC Address. Pro parametr Phone Button Template vyberte Third-party SIP Device (Advanced) pokud máte interkom s kamerou. Pokud máte interkom bez kamery, můžete zvolit Third-party SIP Device (Basic). Ujistěte se, že zbytek konfigurace odpovídá konfiguraci níže.

Jak přidat linku

V tomto kroku musíte vytvořit linku pro právě vytvořené zařízení. Vytvořte novou linku kliknutím na Add a new DN v sekci Device->Phone. 

...

Upravte zbylou konfiguraci podle obrázků níže.

Jak

...

nastavit 2N® IP interkom 

Přihlašte se do webového rozhraní interkomu a jděte do sekce Services->Phone->SIP1 nebo SIP2 a upravte nastavení podle obrázku níže. 

Image RemovedImage Added

Že se interkom správně zaregistroval k CUCM 11 je možné ověřit na hlavní stránce webového rozhraní na dlaždici "Status".

Image RemovedImage Added

Faq_zapati