Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: update according to 2.24 changes

...

V sekci "Služby - Telefon - 2N Indoor Touchvnitřní jednotky" a vyplňte pole "Přístupový klíč" pro autentifikaci aplikace 2N® IP Mobile.

                                                             Image RemovedImage Added

                                                   

                                                    

Jak nastavit 2N® Indoor Touch

...

?

Připojte  2N® Indoor Touch do lokální sítě (napájení přes PoE nebo externím zdrojem 12V DC/2A) a po nastartování zařízení klikněte na ikonu aplikace 2N® IP Mobile v pravém horním rohu.

...