Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. SIP Proxy je v defaultním nastavení brány vytvořená a povolená. Není ji tedy třeba vytvářet. Hotovou SIP Proxy si můžete prohlédnout na obrázku níže. Pro volání mimo vnitřní linky je možné volat přes vnější přenašeče s prefixem 0.

 2. Jelikož SIP Proxy je defaultně aktivní, je nutné pouze vytvořit uživatele (terminál) pro tuto Proxy. Uživatele vytvoříte v sekci User management->Uživatelé kliknutím na ikonu v pravém dolním rohu, viz obrázek níže.
 3. Na stránce pro přidání nového uživatele vytváříte kromě sipového terminálu také uživatele pro samotnou bránu. Tzn. můžete nastavit, zda se bude jednat o klasického uživatele nebo uživatele s administrátorskými právy. Tyto práva můžete ještě blíže definovat. Pro pouhé nastavení terminálu stačí vyplnit Uživatelské jméno, heslo a číslo terminálu. Pro náš příklad jsme zvolili 708, vyplňte toto číslo pro všechny zmíněné parametry. Po vyplnění všech parametrů uložte uživatele pomocí ikony v pravém dolním rohu. 4. Po uložení uživatele by jste tohoto uživatele měli vidět v sekci User management->Uživatelé.

  Image Modified
 5. Pokud budete chtít změnit adresu SIP Proxy, musíte změnit IP adresu brány. Adresu upravíte v sekci Network->Základní nastavení a klikněte na ikonu tužky pro editaci. Proveďte požadované změny a poté uložte kliknutím na ikonu diskety. 

  Image Added
  Image Added

 

 

2. Zaregistrování 2N® Helios IP Mobile k SIP Proxy

...