Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Standardní procedura pro komunikaci mezi 2N® IP Mobile and 2N® Indoor Touch je příjem příchozího hovoru na 2N® Indoor Touch pomocí tlačítka Call (Obrázek č.1), otevřít dveře pomocí tlačítka zámku a poté zavěsit opět pomocí tlačítka zavěšení

Obrázek č.1

V případě, že máte v zařízení 2N®  IP Mobile zakoupenou licenci Enhanced integration, případně Gold, které podporují funkcní Automation je možné nastavit, aby byl hovor ukončen již po stisku tlačítka zámku na 2 N® Indoor Touch.


Na obrázku č.2 je znázorněno, co je třeba nastavit v sekci Automation:

Obrázek č.2

 

V tomto příkladu je detekováno sepnutí výstupu OUT1 . Tento output je nutné přiřadit pro příslušný spínač.

Pozn.: Automatizaci lze upravit tak, že hovor bude ukončen pouze v případě hovoru mezi určitou jednotkou. Více informací ohledně automatizace lze nalézt zde: https://wiki.2n.cz/hip/auto/latest/en