Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

V tomto FAQ je popsán postup, jak povolit komunikaci mezi 2N® Helios IP Managerem nainstalovaném na jednom PC (či serveru) a 2N® Attendance System, který je nainstalován na jiném PC. Jedná se o několik kroků, které je třeba splnit, aby byla zcela povolena komunikace a přenos dat mezi těmito dvěma PC – v podstatě se jedná o povolení prostupu z 2N® Attendance System.

...

  • V tomto kroku můžeme vytvořit další dvě pravidla (jedno příchozí a jedno odchozí) pro UDP port 1434. Nastavení firewallu tedy bude nakonec vypadat tak, jak je ukázáno na následujících dvou obrázcích.
  • Díky těmto pravidlům uvidíte počítač s databází (s nainstalovaným 2N® Attendance System) v seznamu počítačů (serverů) v 2N® Helios IP Manageru tak, jak je vidět na obrázku níže.

...