Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Jak mohu změnit IP adresu

...

brány 2N® VoiceBlue Lite?

IP adresu je možno změnit jen za pomoci sériového kabelu, či USB kabelu. Není možno to provést za pomoci TCP/IP spojení.

...


 

...

Image Added

...

 

...

FW:

2.07.35b02

Programming tool:

2.00n

 

Bylo pro Vás dané FAQ užitečné?
Pokud ne, napište nám, co Vám chybí:
HTML
script#https://faq.2n.cz/googleanalytics.js