Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

2N® Helios analog Analog Interkom může být propojen s VoIP serverem díky převodníku Well ATA-171P, který plně podporuje SIP protokol pro signalizaci. Je tedy možné zaregistrovat Well ATA 171-P převodník do VoIP serveru, který je SIP protokol orientovaným serverem.

Mezi 2N® Helios analog Analog Interkomem a Well ATA převodník můžete předřadit 2N® SmartGate analog/GSM bránu v režimu "dial thru", poté získáte možnost routovat hovory z analogového rozhraní do VoIP/PSTN/GSM či UMTS sítě.

Testované verze:

  • 2N® Helios analog verze Analog Interkom verze 12-02-02
  • 2N® SmartGate verze 3.20Y

...