Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

K zajištění správné funkcionality 2N® LiftNet, je  je zapotřebí správného uzemnění, které zajistíte díky uzemněnému napájení DC12V. 2N® LiftNet má zbylé rozhraní galvanicky propojena (Obr. 1).

...