Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Pokud nemáte po ruce zařízení, které podporuje příjem RTP streamu (např. Cisco telefony, 2N Helios IP komunikártor či zařízení BARIX) a chcete si otestovat funkčnost RTP destinací, máte možnost použít program VLC player, který funkci RTP streamu podporuje.

Nastavení 2N® NetSpeaker Control panelu

...

Nastavení 2N® IP Audio Control Panel

  • spusťte 2N® IP Audio Control Panel – využijte Tray ikonu v pravém dolním rohu.
  • V základu je 1x RTP licence zdarma. Pro testování tedy nepotřebujete žádnou licenci.

  • Pokud chcete více RTP destinací, např. pro vytvoření zón s různým audio obsahem je třeba zakoupit potřebný počet licencí (1x RTP destinace obj.číslo: 914202E). Žádost o licenci zašlete na email: obchod@2n.cz či na svého obchodního zástupce. Spolu se žádostí o zakoupení licence pošlete i Identifikaci počítače, kterou najdete v menu Administace/Licence viz obr. níže

...

  • V menu Destinace & Zóny zvolte záložku All Destinations. Zde vytvořte RTP destinaci: pravým klikem myši v poli seznamu NsP jednotek 2N® Net Audio Decoder jednotek či v levém menu vyberte nabídku Vytvoř RTP destinaci - viz obrázek níže.

...

  • po vytvoření RTP destinace nastavte paramery: Audio kodek, IP adresa, Port, TTL parametr upravujte jen pokud to vyžaduje nastavení sítě, jinak ponechte základní hodnotu -1
  • pokud budete používat VLC player na stejném PC, na kterém běží i NsP server2N® IP Audio Manager, je minimálně potřeba změnit port 6999 – tento port je komunikační port NsP serveru a 2N® IP Audio Manager a je tudíž již obsazen a RTP stream by Vám nemusel fungovat.

...

  • nyní můžete poslouchat Vámi vytvořený RTP stream v NsP Control Paneluv 2N® IP Audio Control Panel

Add Label Macro
labelsnetspeaker,faq

...