Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: update according to 2.24 changes

Nastavení 2N® IP Interkomu

  • Jděte do Services Služby / Phone Telefon / Video a povolte položku Kompatibilita s telefony Polycom Compatibility Mode  podle následujícího obrázku.

...

Image Added

  • Nastavte uživatele v Directory Adresář / UsersUživatelé, podle nastavení X-Lite na Vašem počítači. V aplikaci X–Lite je nastaveno číslo 200 and IP adresa počítače kde je nainstalovaný je 10.0.32.135, do položky Phone Number Telefonní číslo tedy napiště napište sip:200@10.0.0135 (SIP Direct Call)- viz obrázek níže.

Image Modified

                                       firmware 2.24.0 a novější:      

Image Added

  • je dobré zkontrolovat jak se 2N® IP Interkom chová k příchozím hovorům (Services Služby / Phone Telefon / CallsHovory)
    Image RemovedImage Added

Nastavení X-Lite

...