Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Pokud je k základní jednotce připojen jeden nebo více rozšiřujících modulů (max. 5 jednořadých nebo 2 dvouřadé), je možné připojit externí tlačítka ke konektoru na posledním z rozšiřujících modulů. V tomto případě budou čísla pamětí, aktivovaných externími tlačítky, vyšší o celkový počet tlačítek na připojených rozšiřujících modulech.

Upozornění

Připojením externích tlačítek ke komunikátoru vzniká vyšší riziko poškození elektroniky, a proto, není-li tato práce provedena servisním technikem výrobce, zaniká záruk na elektroniku základní jednotky. Ke komunikátoru je možné připojit pouze kontakty tlačítek, případně kontakty relé. Tyto kontakty nesmí být zároveň připojeny k žádnému dalšímu zařízení ani k vodičům telefonní linky, vodičům napájení nebo uzemnění. Maximální délka vodičů, vedoucích k externím tlačítkům, nesmí překročit 1 m.

...