Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  • Přejděte do webové správy - sekce VoIP - SIP Settings a aktivujte SIP.
    Image Added
  • Přejděte do webové správy - sekce Events - Recipients a přidejte SIP adresu zařízení 2N® Indoor Touch jako nový příjemce (Recipient).
  • Přejděte do webové správy - sekce Events - Action Rules a vytvořte nové pravidlo (Action Rule) pro volání na 2N® Indoor Touch pomocí volacího tlačítka.

...