Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: update according to 2.24 changes

...

Konfigurační kroky

Vytvoření uživatele

  • firmware 2.23.1 a starší

        Jděte do sekce "Adrešář->Uživatelé" a vyberte číslo uživatele na liště nahoře (1, 2, 3 atd.). Zaškrtněte políčko "Pozice povolena" a vyplňte "Jméno" (použijte jméno studenta,                bude poté použito ve zprávě, jméno vyplňte bez diakritiky!), "E-mail" (email musí být ve formátu telefonní_číslo@doména, pro náš případ tedy například 721642053@gateway.com,          telefonní číslo je číslo rodičova mobilního telefonu) a "ID karty" (vyplňte ID karty studenta). 

Image Added

Image Removed

  • firmware 2.24.0 a novější
    Jděte do sekce "Adrešář->Uživatelé" 

...

  • a vytvořte nového uživatele. Vyplňte "Jméno" (použijte jméno studenta, bude poté použito ve zprávě, jméno vyplňte bez diakritiky!), "E-mail" (email musí být ve formátu telefonní_číslo@doména, pro náš případ tedy například 721642053@gateway.com, telefonní číslo je číslo rodičova mobilního telefonu) a "ID karty" (vyplňte ID karty studenta). 

Image Added

Image Added


Konfigurace SMTP 

Otevřete sekci "Služby->E-mail->SMTP" a povolte "Povolení služby SMTP". Poté vyplňte "Adresa serveru" (IP adresa brány), pokud jste v bráně neměnili port, ponechte defaultní hodnotu - port 25. Nyní vyplňte "Jméno uživatele" "Heslo", použijte údaje, které jste vytvořili pro uživatele v bráně. V případě jména uživatele je nutné vyplnit i doménu. V našem případě jsou tedy údaje SMS@gateway.com/Helios. V posledním kroku vyplňte nějaký email do políčka "Adresa odesílatele". Jelikož v tomto scénáři odesíláte SMS zprávy, není podstatné, co zde vyplníte, můžete dokonce vyplnit smyšlený email, nicméně toto políčko je povinné.

 

Image Removed

Image AddedKonfigurace SMS

Otevřete sekci "Služby->E-Mail->E-Mail - karta". Pro "Posílat e-mail při" nastavte "Všechny přístupy". Do pole "Obsah zprávy" vyplňte zprávu, kterou chcete odeslat při příchodu studenta do školy (zprávu vyplňte bez diakritiky). Na obrázku níže můžete vidět příklad kde jsme využili proměnou $User$ (tato proměnná bude ve zprávě nahrazena jménem studenta, který použil kartu) a $DateTime$ (tato proměnná přidá do zprávy aktuální datum a čas). Níže můžete vidět seznam dostupných proměnných:

...

Jako poslední věc v této sekci prosím odškrtněte "Přiložit snímek".

Image Removed

Image AddedPokud nyní přiložíte některou z platných karet, interkom odešle email na bránu, které odešle SMS zprávu na mobilní telefon rodiče.

...

Jděte do sekce "Systém->Datum a čas", vyberte správnou časovou zónu v  "Časová zóna" a pokud je to možné, synchronizujte interkom s NTP serverem. Pokud NTP server není dostupný, můžete čas interkomu synchronizovat s časem prohlížeče pomocí "Synchronizovat s prohlížečem".  

Image Removed

Image AddedNastavení spínače

Je také nutné nakonfigurovat interkom, aby mohl student po přiložení karty otevřít dveře. Pokud máte interkom 2N® IP Vario/Force/Safety nebo 2N® Access Unit, potom prosím jděte do sekce "Hardware->Čtečka karet" a pro "Asociovaný spínač" vyberte jeden z dostupných spínačů. 

Image Added

Image Removed

 

Pokud používáte interkom 2N® IP Verso nebo Verso modul čtečky karet připojený k 2N® Access Unit, potom prosím jděte do sekce "Hardware->Rozšiřující moduly", najděte vaši čtečku a opět vyberte jeden z dostupných spínačů pro "Asociovaný spínač".

Image RemovedImage Added

 

Jakmile nastavíte spínač, který bude čtečkou ovládán, je nutné nastavit ještě samotný spínač. Jděte do sekce "Hardware->Spínače" a vyberte spínač, který jste vybrali v předchozím kroku. Pokud spínač není povolen, povolte ho zaškrtnutím "Spínač povolen". V nastavení spínače najdete tři nejdůležitější nastaveni. Pomocí "Doba sepnutí" můžete definovat jak dlouho bude spínač po aktivaci sepnutý. "Řízený výstup" definuje fyzický výstup, který bude tímto spínačem řízen, když bude spínač aktivován. Můžete si vybrat mezi dostupnými relé a 12V aktivním výstupem. "Typ výstupu" definuje zda budete používat normální zámky (Normální) nebo inverzní zámky (Inverzní). 

Image Added

Image Removed
Faq_zapati