Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1 číslo, indikuje typ alarmu:
1 = Alarm s hlasovou komunikací
2 = Chyba zařízení
3 = Auto test alarm

Délka dat: 1 čísloznak, Indikuje délku datového pole.

Data: 0 - 15 číselznaků.

Kontrolní součet: 2 číslaznaky.

Kontrolní součet je součet typu alarmu, délky dat a všech znaků v poli dat.Výsledek je převeden na hexadecimální formát a vložen jako kontrolní součet o dvou znacích (00h-FFh)

...

Signalizace je realizována pomocí DTMF. Standardní délka tónu je 100 ms +/- 5 ms. V případě zařízení 2N® Lift1 toto může být upraveno v rozmezí 60 - 140 ms. Paremetr pro úpravu této hodnoty je zobrazen na obrázku níže.

 

Image Removed

Tones used in the data packet

These are values which can be in the data packetImage Added

Tóny používané pro data

Toto jsou hodnoto používané pro políčko dat.

0 – 9      = DTMF 0 – 9

10 - 13   = DTMF A – D

14          = DTMF *
15          = DTMF #

 

Control tones at P100 signalling

...

Ovládací tóny pro signalizaci pomocí protokolu P100

Níže je popsáno, který tón signalizuje který stav.

Start = DTMF D
Acknowledge Potvrzení = DTMF A
Retransmit Opětovné vysílání = DTMF C

...

Typy alarmů

Alarm with a voice communication

Alarm type used for sending emergency alarms with following voice communication - operator is aware that alarm

Alarm Type:   1
Data Length:  8 characterss hlasovou komunikací

Alarm odesílaný v případě alarmového volání následovaného hlasovou komunikací - operátor je upozorněn, že se jedná o tento typ alarmu a bude následovat hlasová komunikace a také o jaký se jedná výtah.

Typ Alarmu:   1
Délka dat:      8 znaků
Data 1 - 8:      P100 P100 ID Codekód, 8 digitsčísel

Operational failure

Alarm type used for sending operational failure alarms and status information messages.

Alarm TypeZávada zařízení

Alarm odesílaný v případě poruchy zařízení a změně stavu zařízení.

Typ Alarmu:   2
Data LengthDélka dat:     11 characters
Data 1 - 8:     P100 ID Codekód, 8 digitsčísel
Data 9-11:     Type of operational failure
                     100 – Battery failure Závada baterií start (pouze 2N® Lift1 with s 2NEasyGatePRO only)*
                     101 – Battery failure end (Závada baterií konec (pouze 2N® Lift1 with s 2NEasyGatePRO only)*
                     200 – MicMikrofon/Speaker failure Reproduktor závada start**
                     201 – Mic/Speaker failure end Mikrofon/Reproduktor závada konec**
                     500 – End of alarm infoKonec alarmového infa
                     800 – Stuck emergency button Zaseknuté nouzové tlačítko start
                     801 – Stuck emergency button endZaseknuté nouzové tlačítko konec

* represents the status - battery out of order, missing battery, or battery cannot power
the defivece for 1h long call
** applicable only for 2N®Lift8

Checking call

Alarm type used for sending automated test alarms to check whether the device is operational or not at a repetitive interval.

Alarm Type: 3
Data Length: 8 charactersreprezentuje stav - baterie mimo provoz, chybějící baterie, baterie nemůže napáje zařízení po dobu 1h hovoru
** platné pouze pro 2N®Lift8

Kontrolní volání

Alarm používaný pro automatické volání, které testuje zda je zařízení funkční v opakovaných intervalech

Typ Alarmu: 3
Délka dat: 8 znaků
Data 1 - 8: P100 ID Codekód, 8 digitsčísel