Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

 Nejprve je nutné připojit se k zařízení. Otevřete servisní nástroj 2N® LiftIP nástroj 2N® LiftIP Service tool a na horní liště zvolte Zařízení->Připojit zařízení.

...