Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

V případě přetrvávajících obtíží s přihlášením zkontrolujte nastavení uživatele v 2N® IP Audio Control Panel.

...